Podpis elektroniczny

Wiosną 2014 roku uruchomiliśmy możliwość podpisywania dokumentów za pomocą podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny należy rozumieć szereg technik popartych zabezpieczeniami, które pozwalają obu stronom umowy na potwierdzenie swoich tożsamości i akceptację warunków dokumentów bez ruszania się z domu, co w dzisiejszych czasach na pewno będzie udogodnieniem dla wielu osób, a szczególnie jeżeli swobodnie pracujesz z komputerem i poruszasz się w internecie.

Bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jest pod względem prawnym równoznaczny z podpisem własnoręcznym, co potwierdzają zapisy w Kodeksie Cywilnym, którego treści mówią:

„oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”.

Ten elektroniczny odpowiednik ręcznego podpisu składanego na dokumencie ma obecnie bardzo wiele zastosowań i również w Sherpa nie pozostajemy bierni w odpowiedzi na wymagania rynku pracy i kandydatów, którzy coraz bardziej cenią sobie obsługę na odległość, szczególnie przez internet. Już dziś dajemy Ci taką możliwość oddając w Twoje ręce elektroniczną umowę, którą w całości legalnie i bez obaw o bezpieczeństwo wymienianych informacji możesz podpisać używając narzędzi podpisu elektronicznego. Nasze podpisy elektroniczne zbudowane są na bazie sprawdzonych rozwiązań i certyfikatów, które z powodzeniem odpowiadają aktualnym normom bezpieczeństwa i ochrony danych wymienianych elektronicznie.


Zapewniamy, że przedstawione dokumenty możesz zatwierdzić przy wykorzystaniu kanału internetowego i będą one ważne oraz prawnie wiążące po złożonym przez Ciebie podpisie w tej formie. Dokumenty zostaną wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, który złożysz za pomocą indywidualnego jednorazowego kodu SMS podążając za krokami opisanymi w instrukcji otrzymanej drogą mailową.


Dziękujemy za Twoje zaufanie dla nowoczesnych form wymiany i zatwierdzania informacji!