Praca w Sherpa Polska

Ze względu na ciągły rozwój naszej organizacji, nieustająco poszukujemy nowych pracowników. Studentów i absolwentów zachęcamy do odbywania u nas stażów i praktyk. Podczas ich odbywania stażyści i praktykanci poznają zasady procesu rekrutacji i selekcji, obsługi klienta i najczęściej stosowane podczas pracy narzędzia.

Otrzymują także wiele praktycznych informacji, pomocnych w realizacji własnych planów zawodowych.

nr KRAZ 470